Monday, August 04, 2008

CASOPIS MARKSIZAM U SVETU

Cena 200 dinara za normalan broj a za dvobroj 300 dinara


CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1974. GODINA

Broj 4 April 1974
Zorica Priklmajer-Tomanovic-Briselski sastanak zapadnoevropskih komunistickih partija
Rezolucije usvojene na savetovanju komunistickih partija zapadne Evrope u Briselu ( politicka deklaracija, Rezolucija o energetskoj krizi, Rezolucija o Chileu, Izvodi iz saopstenja predstavnika komunistickih partija ).
Etienne Balibar- Elementi teorije prelaza jednog nacina proizvodnje u drugi
Polemika- Priroda, posledice i problemi kapitalisticke ekonomske krize
Hans Magnus Enzenberger- Industrija svesti
Broj 5-6 Maj-Juni 1974
Pjotr Demicov- Razvijeni socijalizam—stupanj na putu ka komunizmu
A.K. Belyh- Etape razvoja politicke organizacije socijalizma
Pjotr Demicov- Kriteriji i obelezja razvijenog socijalizma
J.M. Stepanov- Vladavina naroda i samoupravljanje
A.K. Belyh- Socijalisticko samoupravljanje
J.M. Kozlov—Drustveno upravljanje i samoupravljanje
A.I. Koroljev- Odumiranje drzave
Etienne Balibar- Elementi za teoriju prelaza jednog nacina proizvodnje u drugi
E.V. Iljenkov- Prelaz od apstraktnog ka konkretnom
Eli Zaretsky- Kapitalizam, porodica i licni zivot
Broj 7-8 Jul Avgust 1974
Milan Vojnovic- Internacionalizacija kapitala i razvoj multinacionalnih kompanija
Nikos Poulantzas- Internacionalizacija kapitalistickih odnosa i Drzava-Nacija
Robin Murray- Internacionalizacija kapitala i nacionalna drzava
Bill Warren- Internacionalizacija kapitala i nacionalna drzava-Osvrt
Robert Rowthorn- Internacionalizacija kapitala i nacionalna vlast drzave
Philippe Herzog- Novi razvitak internacionalizacije kapitala
Roman Rosdolsky- Historijska prepreka zakona vrijednosti
John Goldthorpe- Radnik drustva izobilja u klasnoj strukturi
Polemika M. Cogoy—P. Sweezy- Marks, “NEOMARKSISTI” i neka pitanja teorije akumulacije kapitala
Broj 10 Oktobar 1974
Milos Nikolic- Neki aspekti Marksove baze o socijalno-klasnoj odredjenosti proizvodnih snaga
Gianfranco La Grassa- Proizvodne snage i odnosi proizvodnje
Hans Dieter Bahr- Klasna struktura masinerije napomene uz oblik vrednosti
Richard Vahrenkamp- Mogucnosti razvoja tehnologije kao proizvodnog odnosa
Andre Gorz- Klasni karakter nauke i naucnih radnika
Jorge Semprun- Naucno-tehnicka revolucija
Ernest Mandel- Od rukopisa iz 1844. do Grundrisse: Od antropoloskog do istorijskog shvatanja otudjenja
Julius k. Nyerere- Sloboda i socijalizam
Broj 11 Novembar 1974
Zoran Vidakovic- Novi susret Marksizma i proletarijata
Ernest Mandel- Radnici i permanentna revolucija
Niels Beckenbach, Sebastian Herkommer, Ulf Kadritzke- O klasnom polozaju tehnicki i naucno kvalifikovanih najamnih radnika
Horst Kern, Michel Schumann- O potencijalu politickog ponasanja radnicke klase
Frank Deppe- “Stara” i “nova” radnicka klasa
Stanley Aronovitz- Da li Sjedinjene Drzave imaji novu radnicku klasu
Sebastiano Timpanaro- Razmatranja o materijalizmu
Michel Mafezolli- Istorija i utopija
Broj 12 Decembar 1974
Rade Kalanj-Radnicki pokret izmedju participacije i istinskog demokratskog odlucivanja
Volfgang Gukelberger-Kritika Burzoaskih koncepcija u odlucivanju
Roberto Massari- Radnicko upravljanje borbama
Emilio Sereni- od Marksa do Lenjina: kategorija “ekonomsko drustvene formacije”
Stanley Aronowitz- Radnicki sindikalni pokret i radnicka kontrola
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1975. GODINA

Broj 4 April 1975
Zoran Vidakovic- “Kritika oruzija” i “Oruzje kritike”
Augusto Illuminati- Drustvena podela rada i kapitalisticka organizacija rada
Giovanni Berlinguer, Alberto Minucci- Nauka i oganizacija rada
Bruno Trentin- Organizacija rada i radnicka strategija
Stephen A. Marglin- Izvori i funkcije parcelizcije poslova
Frank Deppe- Istorijsko-drustvene pretpostavke procesa diferencijacije u radnickoj klasi
Andre Gorz- Njihove i nase fabrike
Jean-Marc Levy-Leblond- Ideologija savremene fizike
Michael Barratt Brown- Sfere ekonomskog uticaja i multinacionalne kompanije
Andre Gorz- Kritika podjele rada

Broj 9 Septembar 1975
Gerhard Grohs- Teorije revolucije u trecem svetu
Jack Woodis- Nove teorije revolucije-Zakljucak
Vsjevolod Ribakov- Novi oblik Nacionalnooslobodilacke revolucije
Almicar Cabral- Oruzije teorije
Regis Debray- Revolucija u revoluciji
Luis Vitale- Latinska Amerika: Gradjanska ili Socijalisticka revolucija
Abdul F. Ismail- Nekapitalisticki put razvoja
Mohammed Harbi- Seljastvo i revolucija
Luciano Gruppi- Seks i drustvo
Alvaro Kunjal- Izvestaj podnet na vanrednom kongresu KP Portugalije
Mario Soares- Socijalisticka hipoteza
Plarforma pokreta oruzanih snaga
Dokument Devetorice
Predlog za izradu politickog programa Kontinentalna Operativna Komanda—COPCON
Romano Ledda- Kuda ide Portugalija
Rossana Rossanda- Prilog razmisljanju o Portugalskim dogadjajima
Lelio Basso- Nema recepta za revoluciju
Henri Lefebvre- Produkcija prostora
Broj 10 Oktobar
Franc Cengle- Ideologija i zbilja znanstveno-tehnologijske revolucije
Jurij Zamoskin- Naucno-tehnicka revolucija, kriza tehnokratske svesti i humanizam
Sandro Aurisicchio de Val- Covek, Istorija, Sredina
Gunter Krober- Nauka, drustvo i naucno-tehnicka revolucija
Kurt Tessmann- O kritici tehnoloskog determinizma
Dominique Pignon- Za jednu politicku kritiku tehnologije
Guido D. Neri- Ideoloske varijacije ostvarenog Socijalizma:Naucno-tehnoloski “humanizam”
Umberto Cerroni – Priroda i Istorija
Elizabeth i Tor Inge Romoeren- Marks i ekologija
Franco Fergnani- Individualnost i egalitarizam kod Marksa
Klaus Maretzky- Idustrijalizacija i kapitalizam
Johan Galtung- “granica rasta” i politka klasa
Raul Kastro- Narodna vlast
Angela Davis- Kakos am postala Komunista
Broj 11 Novembar 1975
Arif Tanovic- Ljudske potrebe
Agnes Heller- “Sistem potreba” i drustvo “Udruzenih proizvodjaca”
Francis Godard- O pojmu potrbe u konceptu klasne prakse
Jean-Pierre Terrail – Proizvodnja potreba i potrebe proizvodnje
Jean-Pierre Terrail – Potrebe, potrosnja i zatajivanje proizvodnih odnosa
Edmond Preteceille – Drustvene potrebe i socijalizacija potrosnje
J. F. de Reymond – Potrebe i iracionalnost kapitalizma
Paolo Bolzani – Radnicka kritika organizacije rada
Wofgang Lefevre – O historijskom karakteru i historijskoj funkciji metoda burzoaske socilogojie
Klaus-Jurgen Bruder- Kritika Gradjanske psihologije
Alvin W. Gouldner – Za Sociologiju:Obnova i kritika u savremenoj sociologiji
Angelo Barraca , Arcangelo Rossi – Objektivni i ideoloski aspekti nauke
Mari Della Valle Simoni – Geneticka epistemologija i marksizam
V. Afanasjev, D. Nikolov – Izmene u Gnoseologiji burzoaske politicke ekonomije
Stefan Heretik – Teorijske osnove savremen gradjanske ekonomije
Jean-Marie Vincent – Fetisizam i drustvo
Bruno Accarino – Biljeske o antagonizmu i proizvodnji kod Krahla
Ernst Bloch – Karl Marx
Richard Lichtman – Marksova teorija ideologije
Broj 12 Decembar 1974
Hasan Hadziomerovic- Krize u savremenom kapitalizmu
Christoph Deutschmann – Svetska privredna kriza kao problem marksisticke teorije o krizama
Russel Jacoby – Politika u teoriji kriza: Ka kritici automatskog Marksizma
Luciani Soriente – Opca i ciklicka kriza kapitalizma
Uugenio Peggio – Tezina i kompleksnost krize u kapitalistickom svijetu
Ernest Mandel – Industrijski ciklus u poznom kapitalizmu
Samir Amin – Kriza savremenog imperijalizma
M. Barabanov – Dugorocne tendencije u ekonomici SAD
Andrew Gamble, Paul Walton – Ahilova peta kapitalizma
Roman Rosdolski – Joan Robinson:Kritika Marxa
Jean Lacouture – Mahmoud Hussein, Saul Friedlander: Arapi i Izraelci (prvi dijalog)aHHHhhhh
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1976. GODINA
Broj 4 April 1976
Tema broja Nacin proizvodnje i klasna struktura u Africi i Latinskoj Americi
Ljubomir Paligoric – Promene socijalne structure zemalja u razvoju
Claus Leggewie – Azijski nacin proizvodnje i nerazvijenost
T. S. Pokataeva – Opsta karakteristika klasne structure zemalja u razvoju
Ines Izaguirre, Zoltan Szankay – Klase i drustveni slojevi u Latinskoj Americi
Ernest Mandel – Imperijalizam i nacionalna burzoazija u Latinskoj Americi
Klaus Hermann – Drustvene klase i drustveni slojevi u tropskoj Africi
Jean-Pierre Poaty – Drustvene protivrecnosti i oblici drustvenih sukoba u jednom Africkom gradu-Brazavil
Jean-Pierre Olivier – Afrika: Ko koga eksploatise?
Mr. Vukasin Stambolic – Suocavanje iskustva
Anuar Abdel Malek – Marksizam i nacionalno oslobodjenje
Barber Meurer – Kriticke primedbe na teoriju sistema
Lu Duan – Vijetnamska revolucija: Osnovni problemi i glavni zadaci

Broj 6 Jun 1976
Tema broja NAUKA KAO IDEOLOGIJA
Andrej Kirn – Nastanak drustvene kriticke istorije o nauci i tehnologiji kao produktivnih organa drustvenog coveka
Bill Zimmerman, Len Radinsky, Mel Rothenberg, Bart Meyers – Nauka za narod
Maurice Bazin – Nauka, naucnici i trci svet
Jean-Paul Marlien – Militarizacija naucnog istrazivanja
Francis Bailly – Istrazivanje i produktivne snage
S. N. Smirnov – Sistem “Nauka i tehnika” u uslovima naucno tehnicke revolucije
Giovani Ciccotti, Marcello Cini, Michelangelo De Maria – Proizvodjenje nauke u razvijenom kapitalistickom drustvu
Giovani Ciccotti, Marcello Cini, Michelangelo De Maria – Mogucnost planiranja nauke nasuprot scijentizmu
Rodolfo Stavenhagen – Kako izvrsiti dekolonizaciju primenjenih drustvenih nauka?
R. Buitenhuijs – Kako se baviti revolucionarnom antropologijom
Giovanni Jona-Lasinio – Promene naucne prakse u tehnoloskom drustvu
Marcello Cini – Mit i stvarnost nauke kao izvora blagostanja
Giovanni Ciccoti, Giovanni Jona-Lasinio – Moderna epistemoloska rasprava i socijalizacija nauka
Michael Masuch – tendencije akumulacije kapitala i razvoj zahteva u pogledu kvalifikacija
Sieglinde Tommel – “Muski” kapitalizam i “zenski” socijalizam. O kritici Herbert Marcuseovog clanka “ Marksizam i feminizam “
Gruppi Luciano – Eros i burzoazija
Reiche Reimut – Seksualnost i klasna borba. Prilog odbrani represivne desublimacije

Broj 10-11 Oktobar Novembar
Tema Broja FILOZOFIJA I KRITIKA POLITICKE EKONOMIJE
Otto Mori – Povijest i dijalektika u politickoj ekonomiji
W. Tuchscheerer – “ Osnovi kritike politicke ekonomije “ i teorija vrijednosti
Helmut Reichelt – Drustvo i spoznaja u “ Kapitalu “
Wolfgang Fritz Haug – Znacenje stajalista i socijalisticke perspektive za kritiku politicke ekonomije
Helmut Reinicke – Roba i Dijalektika
Hans-Georg Backhaus – O dijalektici oblika vrednosti
Michael Vadee – Marxova kritika apstrakcije
Eugene Fleischmann – Formalni odnos i dijalekticka relacija kod Marxa
J. J. Rubin – Marxova teorija fetisizma robe
Hans Jurgen Krahl – Prilog logici biti Marxove analize robe
Maurice Godelier – Struktura i protivrec\nost u “ Kapitalu “
Moishe Postone, Helmut Reinicke – O Nicolausovom uvodu u “ Grundrisse “

CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1977. GODINA
Broj 1-2 Januar Februar 1977
Tema broja INTELEKTUALCI RADNICKI POKRET
Arif Tanovic – Intelektualci i radnicki pokret
Jean-Paul Sartre – Funkcija intelektualaca
Jean-Paul Sartre – O ulozi intelektualaca u revolucionarnom pokretu
Gavi, Sartre, Victor – Revolucionarni inelektualac
Carlo Simoni – Sartre, intelektualac, organizacija
Georges Lapassade – Ruso i enciklopedisti
Edgar Morin – Intelektualci: Kritika mita i mit kritike
Pierre Fougeyorollas – Rec intelektualac
Frederic Bon i Michel-Antoine Burnier – Novi inelektualci
Noam Chomsky – Odgovornost intelektualaca
Charles Frankel – Muke humanistickog intelektualca
Michel Mazzola – Od intelektualca kod Marxa do Marksizma intelektualaca
Alvin Gouldner – Uvod u teoriju revolucionarnih intelektualaca
Rossana Rossanda – Revolucionarni intelektualci i sovjetski savez
Isaac Deutscher – Savest bivseg komuniste
David Caute – Komunizam i Francuski intelektualci 1914-1966
Michel-Antoine Burnier – Inteligencija i radnicki pokret
Rob Burns – Zapadnonemaci intelektualci i ideologija
Irwin Unger – Kraj pokreta nove levice u SAD 1969-1972
Herbert Marcuse – Poraz nove levice
Friedrich Tomberg – Od kriticke teorije do naucnog pogleda na svet

CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1978. GODINA
Broj 2 Februar 1978
Tema broja NERAZVIJENOST I ZAVISNOST
Broj 3 Mart 1978
Tema broja MULTINACIONALIZACIJA KAPITALA I NERAZVIJENOST
Broj 4-5 April maj 1978
Tema broja SOCIJALIZAM I AFRIKA ( I )
Broj 6 Oktobar 1978
Tema broja SOCIJALIZAM I AFRIKA ( II )
Broj 9-10 September Oktobar
Tema broja AKTUELNI TRENUTAK KINE
Broj 11-12 November December
Tema broja LUKACSEVA “ POVIJEST I KLASNA SVIJEST “
Bozidar Debenjak – Istorija – Klasna svest – Revolucija
Laura Boella – Postvarenje i revolucija” Rasprava o Lukacsu 1923-1933
Rudolf Schlesinger – Historijski okviri Lukacseve “ Povijest i klasne svijesti “
Istvan Meszaros – Slucajna i nuzna klasna svijest
F. Cerutti, D. Claussen, H. J. Krahl, O. Negt i A. Schmidt – “ Povijest klasna svijest danas “
Ladislaus Rudas – Ortodoksni Marksizam
Ladislaus Rudas – Lukacseva teorija o klasnoj svesti
Abraham Deborin – Lukacs i njegova kritika Marksizma
Josef Revai – Lukacseva “ Istorija i klasna svest “
Ernst Bloch – Aktuelnost i utopija. Uz Lukacsevu filozofiju Marksizma
Karl Korsch – Sadasnje stanje problema “ Marksizam i filozofija “
Siegfried Marck – Neokriticisticko i neohegelovsko shvatanje marksisticke dijalektike
Siegfried Marck – Dijalekticko misljenje u savremenoj filozofiji
Henryk Grossmann – Drustvene osnove mehanisticke filozofije i manufaktura
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1979. GODINA


Broj 10 Oktobar 1979
Tema broja SPOROVI U EKONOMSKOJ TEORIJI
Vladimir Gligorov – Marx, Keynes i Sraffa
P. Sraffa – Proizvodnja roba posredstvom roba
B. Fine i L. Harris – Sporna pitanja u Marksistickoj ekonomskoj teoriji
B. Rowthorn – Neoklasicizam, Neorikardijanizam i Marksizam
J. Eatwell – Stari i novi sporovi u teoriji viska vrednosti
Vladimir Gligorov i Branko Vasiljevic – Buharin i Preobrazenski o prelaznom periodu
N. I. Buharin – Put u socijalizam i radnicko-seljacki savez
N. I. Buharin – K pitanju o zakonitostima prelaznog perioda
E. A. Preobrazenski – Nova privreda predgovor drugom izdanju
Bibliografija radova Buharina i Preobrazenskog
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1980

Broj 5-6 Maj Juni 1980
Tema broja AKTUELNI TRENUTAK MARKSIZMA
Za ovaj broj pisu: Perry Anderson, Paul Piccone, Mrtin Jay, Andrew Arato, Wolfgang Fritz Haug, Louis Althusser, Luciano Gruppi, Eric Hobsbawn i drugi
Broj 7 Juli 1980
Tema broja AZIJSKI NACIN PROIZVODNJE
Za ovaj broj pisu: Miomir Jaksic, V. N. Nikiforov, Daniel Thorner, N. B. Ter-Akopjan, Lawrence Krader, Marian Sawer, Kimio Shiozawa, J. V. Kachanovski, Umberto Melotti, Karl Witffogedl, Ferens Tokei i drugi.
Broj 9-10 Septembar Oktobar
Tema broja DRUSTVENO ISTORIJSKA GENEZA PRIRODNIH NAUKA
Andrej Kirn – Nauka u istoriji i istoija u nauci
Za ovaj broj pisu: Wolfgang Lefevre, Edgar Zilsel, David Dickson, Robert K. Merton, J. D. Bernal, Boris Hessen, Sir George Clark, Michael Wolff, Lewis S. Feuer, Friedrich Tomberg.
Broj 11-12 Novembar Decembar 1980
Tema broja DRUSTVENI KARAKTER PRIRODNIH NAUKA I POGLED NA SVET
Za ovaj broj pisu: Alfred Sohn-Rethel, Peter Ruben, Friedrich Tomberg, Kurt Reissrich, Jihanness Witt-Hansen
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1981
Broj 1 1981
Tema broja PARTICOPACIJA I SAMOUPRAVLJANJE RADNIKA U ZEMLJAMA U RAZVOJU ( Alzir, Banglades, Gvajan, Indija, Malta, Peru, Tanzanija )
Broj 2-3 1981
Tema broja STRATEGIJE DRUSTVENOG RAZVOJA
Za ovaj broj pisu: Wolfgang Harich, Johano Stasser, Bob Rowthorn, Clive Thomas, Justinian Rweyemamu, Andre Gunder Frank, Moises Ikonicoff,
Broj 6-7 1981
Tema Broja SAVREMENI SVET
Za ovaj broj pisu: Eric Hobsbawn, Silviu Brucan, Edward Thompson, Romano Ledda, Elmar Altvater, Giuseppe Chiarante, Guliano Procacci, Biagio de Giovanni, Eugenio Somaini, Luciano Gruppi, S. M. Miller, Samuel Bowles, William K. Tabb, Michael Kazin, Willi Semmler i drugi

Broj 10 1981
Tema broja VREDNOSTI I CENE ZAJEDNICKO ODLUCIVANJE
Oskar Lange – Marxova ekonomija i moderna ekonomska teorija
Francis Seton – Transformacioni problem
Ian Steedman – Vrednost, cene i dobit
Joan Robinson – Organski sastav kapitala
John Rawls – Kantovsko shvatanje jednakosti
Allen W. Wood – Marxova kritika pravednosti
Charles Taylor – Nedostaci negativne slobode
Stuart Hampshire – Moral i pesimizam
I jos nekoliko tekstova na istu temu.
Broj 11-12 1981
Tema broja UTICAJ TRANSNACIONALNIH PREDUZECA NA INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
Hans Magnus Enzensberger – Osnove teorije medija
Allan Ashbolt – Mas-mediji: struktura, funkcionisanje i kontrola
Tapio Varis – Transnacionalne korporacije koje se bave masovnim komunikacijama
; Pregled njnihovih poslova i mogucnosti da se one stave pod kontrolu
Fernando Reyes Matta – Evolucija transnacionalnih novinskih agencija tokom istorije
Armand Mattelart – Nova ofanziva transnacionalnih kompanija: Nova komunikaciona tehnologija
Jean-Louis Missika i Jean-Philippe Faivreyt – Informatika i slobode
I jos nekoliko tekstova na istu temu
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1982 GODINA

Broj 1-2 1982
Tema Broja ARTIKULACIJA NACINA PROIZVODNJE I NERAZVIJENOST
Za ovaj broj pisu: Miomir Jaksic, Jurij Bajec, Harold Wolpe, Pierre-Philippe Rey, Aidan Foster-Carter, Bari Hindess, Paul Hirst, Jonathan Friedman, Hamza Alavi, Doug McEachern, John G. Taylor, Umberto Melotti,

Broj 3 1982
Tema broja MARKSIZAM ESTETIKA UMETNOST I
Za ovaj broj pisu: Max Raphael, Christopher Caudwell, A. I. Burov, Henri Avron, M. S. Kagan, Adolfo Sanchez Vazquez, Sidney Finkelstein, Nicolae Tertulian, Lee Baxandall,Liu Zaifu, Mirko Zurovac, Trivo Indjic.


Broj 6-7 1982
Tema broja AKTUELNI TRENUTAK MARKSIZMA
Za ovaj broj pisu: Milos Nikolic, Emar Altvater, Otto Kailscheuer, Norberto Bobbio, Cesare Luporini, Claudia Mancina, Giacomo Marramao, Fernando Claudin, Alexa Mohl, Giuliano Procacci (Diskussija sa Althusserom)

Broj 11-12 1982
Tema broja MARKSIZAM U FRANCUSKOJ
Za ovaj broj pisu: Henri Lefebvre, Alain Meyer, Daniel Lindenberg, Bruno Schoch, Dick Howard, Jacques Ranciere, Alfred Kosing, Erich Hohn, Attila Agh, Henryk Grossman.
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1983 GODINA

Broj 1 1983
Tema broja PROCES KAPITALISTICKE DESTRUKCIJE SELJASTVA U SVETU
Za ovaj broj pisu:Zoran Vidakovic, Athar Hussain, Keith Tribe, Ulf M. Baumgartner, Onno-Hans Poppinga, Claude Faure, Peter SDingelmann, Samir Amin, Richard L. Harris, James Petras, Alain de Janvry, Lynn Ground, Teresa Meade, Giovanni Arrighi, Ellen Hazelkorn.

Broj 2 1983
Tema broja MARKSIZAM I ORIJENTALNO DRUSTVO
Za ovaj broj pisu: Milomir Jaksic, Shlomo Avineri, Bryan TYurner, I. J. Zlatkin, Frances Moulder, L. S. Vasiljev, Umberto Melotti, K. Z. Asrafjan, Shaibal Gupta, Maxime Rodinson, Caglar Keyder, Michio Morishima.Broj 8 1983
Tema broja NOVIJE KRITIKE FASIZMA
Mladen Dolar, Alfred Sohn-Rethel, Nicos Poulan`tzas, Ernesto Loclau, Wolfgang Fritz Haug, Klaus Theweleit, Gerard Miller, Moishe Postone,

Broj 9-10 1983
Tema broja PLANIRANJE I PRIVREDNE KRIZE
Vladimir Gligorov, Lav Trocki, G. J. Sokoljnikov, V. G. Groman, A. Sanjin, L. Jurovski, N. D. Kondratjev, S. O. Strumilin, G. M. Ksizanovski, V. Bazarov, W. Leontieff, O. Lange, M. Kalecki, J. Kornai, V. Nemcinov.

CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1984 GODINABroj2-3 1984
Tema broja AKTUELNA PITANJA RATA I MIRA
Za ovaj broj pisu: Anton Bebler, Fred Halliday, Alan Wolfe, Mike Davis, Raymond Williams, Roy Medvedev, Rudolf Bahro, Edward Thompson, V. Kortunov, Mary Kaldor, Emma Rotschild, David Holloway, Alva Myrdal, Bogdan Denitch, Ken Coates, Mieczyslaw Michalik, Wladyslaw J. H. Kunicki-Goldfinger, Jozef Borgosz
Redakcijski komentar – POLITIKA UCVRSCIVANJAMIRA I OBUZDAVANJE RATNIH HUSKACA

Broj 7 1984
Tema broja SUBJEKTI OSLOBODILACKIH POKRETA U “TRECEM SVETU”
Za ovaj broj pisu: Zoran Vidakovic, Gerard Chaliand, Eric Wolf, Gerrit Huizer, Sidney W. Mintz, Roger Bartra, Francesco Castiello, John S. Saul, Nikolaj Buharin.

Broj 8-9 1984
Tema broja MARKSIZAM U ITALIJI
Za ovaj broj pisu: Franco de Felice, Giuseppe Bedeschi, Giuseppe Vacca, Nicola Badaloni, Constanzo Preve, Amadeo Vigorelli, Francesca Agrillo, Ernesto Mascitelli.

Broj 12 1984
Tema broja RADNICKA SVEST (II)
Za ovaj broj pisu: Joachim Bischoff, Michael, Schumann, S. Herkommer, J. Bischoff, Constanzo Preve,
CASOPIS MARKSIZAM U SVETU 1985 GODINABroj 2-3 1985
Tema broja SAVREMENI KINESKI MARKSIZAM
Za ovaj broj pisu: Predrag Simic, Hu Yaobang, Li Yuanming, Wu Dakun, Li Honglin, Ru Xin, Xue Muqiao, Ren Tao, Zheng Jingsheng, Wang Shunsheng, Lu Baifu i ostali.


Broj 6 1985
Tema broja KRITIKA NEMARKSISTICKE EKONOMIJE
Za ovaj broj pisu: Miomir Jaksic, E. K. Hunt, S. Clarke, M. Blaug, A. Matyas, J. Robinson, M. Dobb, T. Szentes, I. M. Osadca, V. Bahar, V. M. Usoskin.


Broj 9-10 1985
Tema broja KRITIKA ANTIKOMUNIZMA
Za ovaj broj pisu: Ralph Miliband, Marcel Liebman, Reg Whitaker, Jon Halliday, William D. Graf, Alan Wolfe, Philip Brener, Xavier Zeebroek, Jean-Pierre Garnier, Roland lew, Pascal Delwit, Jean-Michel Dewaele, Francois Houtart, L. V. Skvorcov.

MARKSIZAM U SVETU 1986

Broj 3 1986
Tema broja NOVE TEHNOLOGIJE I BUDUCNOST RADA
Za ovaj broj pisu: Blazenka Despot, Andre Gorz, Iring Fetscher, Dietrich Hoss, Jean Ruffier, Marco Diani, Colin Gill, Gilbert de Terssac, Benjamin Coriat, Bryn Jones, Stephen Wood, Horst Kern, Michael Schumann, Michel Freyssenet, Minoru Ito, Peter Glotz, Martin Bathge, Herbert Oberbeck, Antimo Negri, Niels Beckenbach,


Broj 12 1986
Tema broja MEDJUNARODNA KRIZA ZADUZENOSTI
Za ovaj broj pisu: Elmar Altvater, Kurt Hubner, Maria de Conceicao Tavares, Samuel Lichtensztejn, Uwe Traber, Pierre Salama, Gabriela Simon, Michael Ehrke, Rosario Green, Thomas M. Callaghy, Albert Fishlow, Fidel Castro, Jonatan D. Aronson, Alexander Schubert.
MARKSIZAM U SVETU 1987


Broj 3-4 1987
Tema broja ITALIJANSKA LEVICA
Za ovaj broj pisu: Aleksandar Sekulovic, Marcello Fedele, Giorgio Galli, Antonio Baldassarre, Giuseppe Tamburrano, Giuliano Amato, Luciano Cafagna, Roberto Villetti, Gerardo Chiaromonte, Achille Occhetto, Massimo L. Salvadori, Aldo Schiavone, Luciano Pellicani, Costanzo Preve, Andrea Sege.

Broj 5-6 1987
Tema broja BILOGIJA I KULTURA
Za ovaj broj pisu: Umberto Melotti, Luciano Gallino, Francesco Robustelli, Camilla Pagani, Antonio Santangelo, Massimo A. Bonfantini, Brunetto Chiarelli, Vittorio Parisi, Sergio Manghi, Marco Ingrosso, Gianluigi Ponti, Ambra Braga, Silvana Borgogrini Tarli, Melchiorre Masali, Massimo Canevacci, Franco Curti, Carmela R. Guglielmino Matessi, Lino Rossi, Grazia Attili, Fabrizio Barcelli, Richard Levins, Richard Lewontin.

Broj 7-8 1987
Tema broja POLITICKO OBRAZOVANJE RADNIKA
Za ovaj broj pisu: Oskar Negt, Adolf Brock, Hansgeorg Conert, Helga Kruger, Filfried Muller, Narcis Gobbel, Karl Lauschke, Wilhelm Bauch, Uwe Schmidt, Herbert Steinke, A. P. Butenko.

Broj 9-10 1987
Tema broja KRITIKA SOCIOBIOLOGIJE
Za ovaj broj pisu: Zvonimir Damjanovic, Richard lewontin, Steven Rose, Leon Kamin, Richard Levins, V. G. Fedotova,
MARKSIZAM U SVETU 1988

Broj 2-3 1988
Tema broja FILOZOFSKI PORTRETI I SITUACIJE
Za ovaj broj pisu: Francesco Coniglione, Maurice Conforth, Herbert Marcuse, Andras Gedo, Constanzo Preve.

Broj 5-6 1988
Tema broja TEORIJSKA SITUACIJA U MADJARSKOJ
Za ovaj broj pisu: Berecz Janos, Berend T. Ivan, Kulcsar Kalman, Huszar Istvan, Stark Antal, Schmidt Peter, Kolosi Tamas, Aczel Gyorgy, Tokei Ferenc, Ancsel Eva, Lukacs Jozsef, Perry Anderson.
Broj 11-12 1988
Tema broja ISKUSTVO FRANCUSKE LEVICE
Za ovaj broj pisu: Zarko Milosevic, Tony Judt, Jacques Julliard, Hughes Portelli, Bruno Bogiovanni, Laurent Fabius, Christine Bici-Glucksmann, Goran Therborn, Michael Lowy, Hughes Portelli.


MARKSIZAM U SVETU 1989

Trobroj 3-5 1989
Tema broja BIROKRATIJA I SOCIJALIZAM (I)
Za ovaj broj pisu: Calude Lefort, Pierre Naville, Leo Kofler,Andras Hegedus, Donald C. Hodges.

Broj 6-7 1989
Tema broja BIROKRATIJA I SOCIJALIZAM (II)
Za ovaj broj pisu: George Konrad, Ivan Szelenyi, Stanley Diamond, Wolf-Dieter Narr, Roslyn Wallach Bologh, Jerald Zaslove.