Friday, March 09, 2007

DOPUNA 09.03.2007.


Savremena Filozofija,RAD, 1970-400
Diogen Laertije-Zivoti i misljenja istaknutih filozofa,BIGZ, 850 din
Milan Kangrga-Racionalisticks filozofija,MH 1957, 400
Danilo Pejovic-Francuska prosvetiteljska filozofija,1957, 400
Predrag Vranicki-Dijalekticki i historijski materijalizam, 400.
Andrija Kresic-Filozofija religije,Naprijed,1981 600
Boris Kalin-Povijest filozofije,Skolska Knjiga Zg.1980 400
Boris Kalin-Povijest filozofije,Skolska Knjiga,Zg.1979 400
Hiriyanna-Osnove indijske filozofije,Naprijed 800
Bloch-Princip rada I,Naprijed 1981,
Bloch-Princip rada II,Naprijed 1981
Bloch-Princip rada III,Naprijed 1981 komplet 2400
Fojerbach-Predavanja o sustini religije,bigz,1974 800
Benedeto Kroce-Estetika,Karijatide,Kosmos,1934, 3000
Osvald Spengler-propast zapada,nacrti za morfologiju istorije sveta tom II Kosmos 1937 2500
Arnold Tojnbi-Istrazivanje istorije I i II,Karijatide,Prosveta 1971 4500
Max Weber-Privreda i drustvo I i II,Prosveta Karijatide 1976 4500
Dj.Lukac-Istoriski roman,Kultura 1958 400
Dj.Lukac-Prilozi istoriji estetike,Kultura 1959 400
Moreli-Zakonik prirode,Kultura 1957 400
Tomazo Kampanela-Grad sunca,Kultura 1953 400
Lisjen Goldman-Za sociologiju romana,Kultura 1967 350
Ipolit Ten-Filozofija umetnosti,SKZ 1955 500
Etjen Surio-Odnos medju umetnostima,Svijetlost 1958 400
Dr.Ivan Focht-Mogucnost,nuznost,slucajnost,stvarnost,Hegelovo ucenje o odumiranju umjetno- sti,Veselin Maslesa,1961 400
Anri Lefevr-Prilog estetici,Kultura 1957 400
Fistel De Kulanz-Anticka drzava,Prosveta 1956 500
Johan Huizinga-Jesen Srednjeg vijeka,Matica Hrvatska,1964 1300
Adolf Dragicevic-Kritika politicke ekonomije,Globus-Delo 1984. 800
Branko Bosnjak-Filozofija i Krscanstvo,Naprijed,Zagreb 1966 500
H.Marcuse-Um i revolucija,Logos ,Sarajevo,1966. 650
V.Sutlic-Bit i suvremenost,Logos,Sarajevo,1967. 600
J.Habermas-Teorija i praksa,Socijalno filozofske studije BIGZ,1980. 550
A Hauser-Filozofija povijesti umjetnosti,Matica Hrvatska,1963. 1500
POLITICKA ENCIKLOPEDIJA-Savremena Administracija Beograd,1975 (1450 strana) 5000 din
TEORIJE O DRUSTVU I i II-osnovi savremene socioloske teorije.Talkot Parsons, Edvard Sils, Kaspar D. Negel, Dzes R. Pits,urednik Dragoljub Micunovic.Vuk Karadzic 1969. 4000
Šime Đodan-ZAKON VRIJEDNOSTI I ODNOS TRZISTA I PLANA.Matica Hrvatska,1969. 500
Dr.Ljubisav Markovic-EKONOMSKO UREDJENJE-RANI SOCIJALIZAM,Beograd 1971. 300
Oskar Lange POLITICKA EKONOMIJA 1981 800
N.I.Buharin EKONOMIKA PRIJELAZNOG RAZDOBLJA sa Lenjinovim kritickim biljeskama, Zagreb, 1983 800
Claudio Napoleoni EKONOMSKA MISAO DVADESETOG STOLJECA,Zagreb 1981. 800 A.M.Rumjancev POLITICKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA Zagreb 1982 . 800
Piero Sraffa PROIZVODNJA ROBA POMOCU ROBA, Zagreb 1980 500
Kosta Cavoski FILOZOFIJA OTVORENOG DRUSTVA politicki liberalizam Karla Poppera.Beo- grad 1975 400


SKOLSKA KNJIGA ZAGREB
BIBLIOTEKA SUVREMENA MISAO
Gajo Petrovic SUVREMENA FILOZOFIJA ogledi.1979 450
C.Albert Michalet SVJETSKI KAPITALIZAM,Skolska Knjiga,Zagreb 1980 450
Augusto Ponzio JEZICNA PROIZVODNJA I DRUSTVENA IDEOLOGIJA S.Knjiga,1978. 450
Paulin Hountondjl O "AFRICKOJ FILOZOFIJI" kritika etnofilozofije,S.Knjiga Zg.1983. 450
Adolf Dragicevic OSNOVE POLITICKE EKONOMIJE, Zagreb, 1974. 350
Jean-Paul Sartre FILOZOFSKE I POLITICKE RASPRAVE,Zagreb 1981. 550
Dusan Vejnovic AFRICKA REVOLUCIJA Zagreb 1981 400
Grupa dimacih autor SVIJET I UMJETNOST marksisticke interpretacije,Zagreb 1976. 550
Lucio Colletti IDEOLOGIJA I DRUSTVO Zagreb 1982 . 450
LOGOS SARAJEVO
L.Strauss PRIRODNO PRAVO I ISTORIJA,Logos 1971 650
Tine Hribar ISTINA O ISTINI Logos 1982 650
L.Goldmann DIJALEKTICKA ISTRAZIVANJA Logos 650
J.Ritter HEGEL I FRANCUSKA REVOLUCIJA Logos 650
A.Sarcevic-KRIZA SVIJETA I ISTINA,Logos 1974 650
G.Marcel BIVSTVOVANJE I IMANJE Logos 650
A.Deborin UVOD U FILOZOFIJU DIJALEKTICKOG MATERIJALIZMA Logos 1960. 650
Hans Lenk IZMEDJU TEORIJE ZNANOSTI I DRUSTVENE ZNANOSTI 1986. 650
Ernest Mandel RASPRAVA O MARKSISTICKOJ EKONOMIJI I i II. 1970 1200
---------------------------------------------------------
V.Filipovic NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA Matica Hrvatska,1968 450
D.Pejovic SUVREMENA FILOZOFIJA ZAPADA,Matica Hrvatska 1967 450
Mikel Difren UMJETNOST I POLITIKA,Svijetlost 600
Vilhelm Henis POLITIKA I PRAKTICNA FILOZOFIJA,Nolit 1983. 500
Erik Vajl POLITICKA FILOZOFIJA,Nolit 1982. 500
Dusan Janjic DRZAVA I NACIJA Zagreb 1987 400
Nikolaj Berdjajev-FILOZOZIJA NEJEDNAKOSTI Kultura, Beograd 1990 500
M.Diverže DEMOKRATIJA BEZ NARODA,Rad 1968 450
Gajo Petrovic OD LOCKEA DO AYERA Kultura 1964 600
Adam Šaf NEKI PROBLEMI TEORIJE ISTINE Kultura 500
Gian Enrico Rusconi KRITIČKA TEORIJA DRUSTVA Stvarnost Zagreb 19.. 500
K.H.Volkmann Schluck POLITIČKA FILOZOFIJA,Naprijed Zagreb 1977 500
Volfgang Štegmiler GLAVNE STRUJE SAVREMENE FILOZOFIJE Nolit 1962 500
Dr.Rasim Muminovic FILOZOFIJA ERNSTA BLOHA , Beograd 1973. 500
Fourastie CIVILIZACIJA SUTRASNJICE 1968 350
L.Goldman LUKAC I HAJDEGER posmrtni fragmenti BIGZ 400
Michael Harrington SUTON KAPITALIZMA Globus 400
Danko Grlic LEKSIKON FILOZOFA Naprijed 1968 800
Richard Wisser ODGOVORNOST U MIJENI VREMENA Vjezbe pronicanja u duhovno djelanje: Jaspers, Buber, C.F.v. Weizsacker, Guardini, Heidegger.Svijetlost 1988 600
Mihailo Markovic FORMALIZAM U SAVREMENOJ LOGICI Kultura 1957 300
Zvonko Posavec NIHILIZAM MODERNIH ZNANOSTI studije o porijeklu i poslijedicam vladavine tehnickih znanosti u suvremenom dobu.Beograd 1982 450
Ljubomir Tadic AUTORITET I OSPORAVANJE.Filip Visnjic,Beograd 1987 450
P.Toljati FRAGMENTI IZ DELA (kozne korice,luksuzno izdanje zlatotisk) Komunist 1965.godine perfektno ocuvana. 600
Čefkija Žuljević SPISI O RELIGIJI I ATEIZMU,Svijetlost sarajevo 1980 400
Andrija Gams BIBLIJA I DRUSTVO M.Srpska 1979 400
Ivan Ivanji BARBAROSIN JEVREJIN U SRBIJI,1998 500
Appignanesi & Zarate FREUD ZA POCETNIKE 350
TEORIJE JEZIKA TEORIJE UCENJA debata izmedju Žana Pijažea i Noama Čomskog,Sremski Karlovci 1990 750
Muhamed Filipovic FILOZOFIJA JEZIKA I, Svijetlost Sarajevo 1987. 400
Dr.Nikola Rot PSIHOLOGIJA GRUPA,Beograd 1988 400
Ernst Tugendhat SAMOSVEST I SAMOODREDJENJE jezicko-analiticke interpretacije,Beograd 1989 500
Veljko Micunovic,Moskovske Godine 1956-1958,Zagreb 1977. 600
Vasilj Popovic IZVOD IZ OPSTE ISTORIJE starog,srednjeg i novog veka do 1815,Narodna prosveta192... 300
Morton G.White-DRUSTVENA MISAO U AMERICI pobuna protiv formalizma,Suvremena misao,Zagreb 1979 500
Romolo Runcini-ILUZIJA I STRAH U GRADJANSKOM SVIJETU od Dikensa do Orvela, Suvremena misao,Zagreb, 1980.god. 500
Žak Godšo-REVOLUCIJE 1848,Nolit 400
S.Dubrovski-ZASTO NOVA KRITIKA,KZNS,1989 500
LEKSIKON TEMELJNIH POJMOVA POLITIKE abeceda demokratije,grupa autora,Skolska knjiga Zagreb,1980 500
FILOZOFIJA I DRUSTVO-grupa autora,Bgd.1987 500
Lj.Tadic-OGLED O JAVNOSTI,Beograd 1987 400
R.Dahrendorf-HOMO SOCIOLOGICUS,Gradina,Nis 500
S.Samardzic-DEMOKRATIJA SAVETA,Rad,Bgd 500
Nicos Poulantzas-POLITICKA VLAST I DRUSTVENE KLASE,Beograd,1978 500
N.Pulancas-KLASE U SAVREMENOM KAPITALIZMU, Nolit, 1978 500
J.P.Sartr-EGZISTENCIJALIZAM I MARKSIZAM,Nol. 650
S.Oreskovic-LESZEK KOLAKOWSKI filozofija dvorske lude,Globus,Zagreb,1989 400
A.Mimica-RADIKALSKA SOCIOLOGIJA zasnivanje akademske nauke o drustvu u francuskoj Trecoj republici, Gradina, Nis 400
Ž.Puhovski-KONTEKST KULTURE ,Zagreb 1979 400
J.Arandjelovic-DIJALEKTICKA RACIONALNOST, Nolit,1981 500
L.Goldman-SKRIVENI BOG,BIGZ,1980 800
M.Djuric-NIČE I METAFIZIKA,Prosveta,1984 700
Trivo Indjic-USPON MASA,Beograd 1985 300
I.Mastruko-KLASNI MIR KATOLICANSTVA,1971 300
Vojmir Franicevic-RADIKALNA POLITICKA EKONOMIJA traganje za alternativom kapitalizmu SAD, Zagreb,1986 400
Adam Ulam-NEDOVRSENA REVOLUCIJA,Prosveta Beograd,1990 400
K.Kosik-DIJALEKTIKA KONKRETNOG,Prosveta 1967 500
V.Arzensek-STRUKTURA I POKRET,Beograd 1984 300
Nikola Milosevic-STA LUKAC DUGUJE NICEU I i II,Slovo Ljubve,1979 700
Radmila Šajković-DESCARTES I NJEGOVO DELO I i II, Beograd 1978 700
V.Simeunovic-FILOZOFIJA I ZBILJA,Sarajevo 1979 500
TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE izbor deklaracija i povelja o ljudskim pravima (1215-1989),Beograd,1989 800
Ivan Urbančić-TEMELJI METODE MOĆI problem filozofske hermeneutike kod Diltaja,Bg 1976 850 din
SUVREMENO DRUSTVO I SOCIOLOGIJA Zbornik radova sa skupa "proturjecja i razvojni problemi suvremenog jugoslavenskog drustva,Globus 1986 500
HISTORIJA I SUVREMENOST idejne kontroverze grupa autora,Globus 1984 500
Branko Kitanovic-PLANETA I CIVILIZACIJA U OPASNOSTI, Privredna stampa Beograd 1979 500
B.Bosnjak-FILOZOFIJA I KRSCANSTVO-Stvarnost Zg 500
Aini Kuusinen-BOG RUSI SVOJE ANDJELE,Globus 1981 500
Veselin Golubovic-S MARXOM PROTIV STALJINA Jugoslavenska kritika staljinizma 1950-1960,Globus,1987 400
Aleksandar Zinovjev-POLETI NASE MLADOSTI knjizevnosocioloski eseji o staljinizmu,Prosveta 1985 300
Nikolas Mozli-UBISTVO TROCKOG,Prosveta,1983 400
Zoran Stanojevic-ČE GEVARA I LATINSKOAMERICKA REVOLUCIJA,Kultura 1983. 400
Erik Vajl-POLITICKA FILOZOFIJA,Nolit,1982 350
Taras Kermauner-ŽREC AVANGARDE I NJEZIN GROBAR, Naprijed Zagreb 1980. 400
Dragoljub Micunovic-LOGIKA I SOCIOLOGIJA,Bg,1971 350
Dr.Novak Kilibarda-POEZIJA I ISTORIJA u narodnoj knjizevnosti, Slovo Ljubve,Bg. 200
V.Goati-SKJ, KRIZA, DEMOKRATIJA,Cekade,Zg 1986 200
Јаша М. Продановић-СРПСКИ НАРОД У 19. ВЕКУ УСТАВНИ РАЗВИТАК И УСТАВНЕ БОРБЕ У СРБИЈИ, Геца Кон 19.. 1800
SPECIJALNI RAT ideoloski i psiholosko propagandni aspekti,Beograd 1987 200
SAVREMENA RATNA TEHNIKA I RATNA VESTINA( za internu upotrebu),Generalstab JNA Centar za strategijska istrazivanja,Bg 1983 500
Janez Jansa-NA SVOJI STRANI zbornik,Ljubljana 1988 300
Anton Stres-HEGLOVO IN MARXOVO POJMOVANJE SVOBODE,Ljubljana 1987. 300
NOLIT BIBLIOTEKA"SAZVEŽĐA"
Mihail Bahtin-MARKSIZAM I FILOZOFIJA JEZIKA.Nolit 1980 650
Aleksandar Koare-NAUCNA REVOLUCIJA, Nolit 1981. 650
Fransoa Žakob-LOGIKA ŽIVOG,Nolit,1978. 650
Davor Rodin-DIJALEKTIKA I FENOMENOLOGIJA,Nolit 1979. 650
Ernst Bloh-EXPERIMENTUM MUNDI,Nolit,1980 650
Lisjen Goldman-MARKSIZAM I HUMANISTICKE NAUKE,Nolit 1986 650
Lucio Colleti-MARKSIZAM I HEGEL,Nolit 1982 650
Milan Kangrga-PRAKSA VRIJEME SVIJET,Nolit1984 650
Mikel Difren-ZA COVEKA,Nolit 1973, 650
Martin Hajdeger-MISLJENJE I PEVANJE,Nolit,1982 650
Ferenc Feher-PESNIK ANTIMONIJA,Nolit,1981 650
Marek Frichand-ETICKA MISAO MLADOG MARKSA, Nolit, 1966, 650
Anri Lefevr-URBANA REVOLUCIJA,Nolit 1974 650
SVEST I SAZNANJE-Ryle, Waismann, Gettier, Austin, Grice, Hinton, Geach, Hampshire, Anscombe, Pears, Martin, deutscher, Williams.Nolit 1980, 650
Galvano Della Volpe-KRITIKA UKUSA,Nolit,1975 650
Ricard Porti-KONSKVENCE PRAGMATIZMA,Nolit, 1992, 650
Norbert Viner-KIBERNETIKA I DRUSTVO,Nolit 1964 650
Nikola Milosevic-ANTROPOLOSKI ESEJI,Nolit,1964 650
Lisjen Goldman-MARKSIZAM I HUMANISTICKE NAUKE,Nolit,1986, 650
Adam Šaf'-MARKSIZAM I LJUDSKA JEDINKA,Nolit, 1967, 650
V.E.Mejerholjd-O POZORISTU,Nolit,1976, 650
ČOVEK DANAS-Zbornik filozofskih ogleda:Grlic, Kresic, Markovic, Pavicevic, Pejovic, Pesic-Golubovic, Petrovic, Stojanovic, Supek, Tadic, Vranicki, Životić.Nolit 1964 650
-------------------------------------------------
GLOBUS ZAGREB BIBLIOTEKA "NOVI SVIJET"
Maurice Duverger-JANUS dva lica zapada.1980 800
A.J.Dolman i J van Ettinger-PARTNERI U SUTRASNJICI,1979. 800
Rudolfo Bahro-ALTERNATIVA kritika realnog socijalizma,1981. 800
Bruno Rizzi-BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM,1983 800
KRIZA,BLOKADE I PERSPEKTIVE-J.Jerovsek, M.Kos, S.Maricic, J.Mencinger, T.Petrin, E.Pusic, V.Rus, J.Zupanov.1986 800
Niklas Luhmann-TEORIJA SISTEMA,1981. 800
KRIZA DEMOKRACIJE I PARTICIPACIJE-M.J.Crozier, S.P.Huntington,B.C.Roberts,H.Okamoto,G.C.Lodge.1982 800
Avin W.Gouldner-ZA SOCIOLOGIJU,1980 800
Alain Touraine-POSTINDUSTRIJSKO DRUSTVO,1980. 800
R.J.Barnet i R.E.Muller-GLOBALNI ZAHVAT,1979. 800
----------------------------------------
Centar za kulturnu cjelatnost omladine Zagreb Edicija
"IZVORI I TOKOVI"
Rosa Luxemburg-UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU, 1975 750
Nicolai Hartmann-PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE, 1976 750
--------------------------------------------------
Aleksandar Nenadovic-RAZGOVORI SA KOČOM, Globus Zagreb,1989, 650
Ernst Bloch-POLITICKA MERENJA-Bujanje malogradjanina, prodor i pakao nacista, razoreni jezik-razorena kultura,o politici kao umjetnosti moguceg.Svijetlost Sarajevo,1979. 650
Spinoza-DVE RAZPRAVI (knjiga je na Slovenackom jeziku), Analecta,1990. 500
Henri Mendras-SELJACKA DRUSTVA,Globus,1986. 600
UVOD U NIETZSCHEA, Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb, edicija "Znaci"1980. 800
Danilo Pejovic-SISTEM I EGZISTENCIJA,Zora Zagreb 1970. 600
LATINSKA AMERIKA nerazvijenost i revolucija-Frank, dos Santos, Giljen, Agilar, Garsija, Kazanova, Marini, Vitale, Vuskovic, Arojo.Prosveta, 1983. 500
Proživljeno mišljenje-LUKAČ-ERŠI,životopis Đerđa Lukača,knjizevna zajednica Novog Sada.350
Eugen Fink-EPILOZI POEZIJI,BIGZ,1979 . 500
G.V.F.Hegel-FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA,Grafos Beograd,1975. Grafos Beograd 550
Ejub Kučuk-MILITARIZAM,Rad,1977.Nova 600
Nenad Turkalj-HISTORIJA MUZIKE, Naprijed Zagreb, 1980 800
----------------------------------------------
SOCIOLOSKA HRESTOMATIJA
NAPRIJED ZAGREB
Ante Fiamengo SAINT SIMON I AUGUSTE COMTE 1987. 850
Rudi Supek HERBERT SPENCER i biologizam u sociologiji, 1987. 850
-------------------------------------------
SVEUCILISNA NAKLADA "LIBER"
Isaac Deutscher TROCKI naoruzani prorok (knjiga I) 1975
Isaac Deutscher TROCKI razoruzani prorok (knjiga II) 1976
Isaac Deutscher TROCKI prognani prorok (knjiga III) 1976.
Komplet sve tri potpuno nove knjige 4500
---------------------------------------------------
Natalija Pirumova BAKUNJIN,Otokar Kersovani, 1975. 1800
Danilo Pejovic NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI antologija tekstova. MH 1975. 1200
Vjekoslav Mikecin SUVREMENA TALIJANSKA FILOZOFIJA Naprijed 1966. 600
Henri lefebvre,KRITIKA SVAKIDASNJEG ZIVOTA, Naprijed 1988. 1000
Dragoljub Micunovic,SOCIJALNA FILOZOFIJA ogledi,Filip Visnjic, Beograd 1988. 600
Teodor Pavlov,TEORIJA ODRAZA osnovna pitanja dijalekticko-materijalisticke teorije saznanja,
Kultura,1947. 500
Grupa autora,DRUSTVENO-EKONOMSKI ASPEKTI MEDJUNACIONALNIH ODNOSA U JUGOSLAVIJI,1982. 500
OD NARODNOOSLOBODILACKIH ODBORA DO KOMUNE zbornik saopstenja i diskusija,
1983. 500
Ebu-L-A`la el-Mewdudi,OSNOVNE PRTPOSTAVKE ZA RAZUMEVANJE KUR`ANA, Sara-
jevo,1984. 550
PLATONOV I XENOPHONOV SYMPOSION,Logos Split,1981. 800
Grupa autora,HERMENAUTIKA teorija tumacenja i razumevanja,Nolit 1973. 800 (mozda prodata)
Petar Tepic,POVIJESNI SMISAO KRITIKE RELIGIJE U MARXA I NIETZSCHEA,Cekade,
Zagreb 1981. 500
Ivan Kuvacic,OBILJE I NASILJE,Praxis 1970 600
Danko Grlic,CONTRA DOGMATICOS ,Praxis,1971. 600
Dr.Milos Ilic,LOGICKE OSNOVE TEORIJE VEROVATNOCE,Institut drustvenih nauka
1962 500
Dr.Sinisa Novakovic,PROBLEM METAFILZIKE U SAVREMENOJ ANALITICKOJ FILOSOFIJI,institut drustvenih nauka,1967. 500
Aleksandar Kron,TEORIJA VEROVATNOCE I INDUKCIJE Dž.M.KEJNZA,Institut dru-
stvenih nauka,1963, 500
PRISTUP IZUCAVANJU NACIJE neki metodolosko-teorijski problemi u izucavanju nacije,Beograd Zagreb 1978. 300
Dr. Milan Damnjanovic,RACIONALNOST PROTIV RACIONALIZMA,Svijetlost,1984. 650
Georges Friedman,RAZMRVLJENI RAD specijalizacija i razonoda,Naprijed,1959. 450
Branko Bujic,TEORIJA KRIZE,Sarajevo,1958. 450
FILOZOFSKA ISTRAZIVANJA Br 14,Hrvatsko Filozofsko drustvo,1985. 300
Adam Mihnjik,MISLITI SAVREMENU DEMOKRATIJU eseji,pisma intervjui,B92,1995.300
Mirjan Oklobdzija,REVOLUCIJA IZMEDJU SLOBODE I DIKTATURE,Beograd,1986. 400
Dr.Miladin Vujosevic,KULTURA U EKONOMIJI,Beograd,1987. 400
Vasilije Kalezic,U KRLEZINOM SAZVEŽĐU,August Cesarec,Zagreb,1982. 500
F.V.J.Scheling,O SUSTINI LJUDSKE SLOBODE,Grafos Beograd,1985. 450
Miroslav Markovic,FILOZOFIJA HERAKLITA MRACNOG,Nolit,1983. 500
Mihailo Djuric,NIČE I METAFIZIKA,Prosveta,1984. 700
Marija Bruna Pusteto,POLITICKI MARKETING prirucnik politickog kandidata,CLIO,
Beograd, 1996. 650
Jan Kot,JEDENJE BOGOVA,Nolit Sazvezdja,1974, 850
Kurt H. Wolf,UVOD U SOCIOLOGIJU ZNANJA,Naprijed,1984. 800
FILOZOFIJA I DRUSTVO V (retorika i demokratija),Institut za filozofiju i drustvenu teoriju Beograd,1994. 350
Mr. Predrag Simic,MARKSIZAM I KINESKA REVOLUCIJA,Beograd,1986. 600
Karl Kaucki-Lav Trocki,TERORIZAM I KOMUNIZAM rasprava o boljsevickoj revoluciji,Filip Visnjic,Beograd 1985. 850
Hans Kelzen-Maks Adler,MARKSIZAM I DRZAVA dve rasprave u sporu,Filip Visnjic,Beo-
grad 1985. 850
Stefan Moravski,MARKSIZAM I ESTETIKA 1+2(dve knjige),Pobjeda Titograd,1980.1+2=1500 Dr.Najdan Pasic,NACIONALNO PITANJE U SAVREMENOJ EPOHI,IDEJE RADNICKA STAMPA,1974. 500
Dr. Zoran Vidakovic,KOVACI LAZNOG PROGRESA,IDEJE RADNICKA STAMPA,1974. 500
Dr. Aleksandar Sekulovic,TEORIJA POLITICKE KLASE,IDEJE RADNICKA STAMPA,1982.500
G. Friedmann,SOCIOLOGOJA RADA,Veselin Maslesa,1972. 2200
Jirzi Neustupni,PRAISTORIJA COVECANSTVA,Veselin Maslesa,1960. 2000
Najdan Pasic,ISTORIJSKI FIJASKO sistema monoorganizacione hijerarhije GODINE RASPADA (1987-1992),FPN,1996. 600
Svetozar Livada,ETNIČKO ČIŠĆENJE-ZLOČIN STOLJEĆA,Prosvjeta Zagreb,1997. 700
Dusan Miklja,TRECI PUT ITALIJANSKIH KOMUNISTA,Globus,1982. 600
ERNST BLOH I MARKSIZAM,razni autori,ERNST BLOH I MARKSIZAM casopis za knjizevnost, umetnost i drustvena pitanja,1982. 400
Zoran Stanojevic,Če Gevara i latinskoamericka revolucija,Kultura 1983. 400
Veljko Micunovic,MOSKOVSKE GODINE 1969/1971,Jugoslovenska revija,a984. 850
Mahatma Gandi,BORBA NENASILJEM,Komunist,1970. 600
SVECANA SEDNICA POVODOM OSAMDESETOG RODJENDANA PREDSEDNIKA REPUBLIKE JOSIPA BROZA TITA, knjiga je bibliofilski primerak i stampana je 1972.godine u 650 numerisanih primeraka na pergamentu i bezdrvnoj hartiji. 3000
Srpsko-Albanski dijalog,Ulcinj 23.-25. Jun 1997.Helsinski komitet za ljudska prava HKLJP.300
Izvestaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 1996.godinu, HKLJP,1997. 300
Izvestaj o ljudskim pravima u Srbiji za 1997, HKLJP,1998. 300
Izvestaj o ljudskim pravima u Srbiji za 1999, HKLJP,2000. 300
Most dijaloga,razgovori ratu usprkos April 1994 - Juni 1997, Banja Luka 1998. 300
Stvaranje i razaranje Jugoslavije, Drustvo za istinu o antifasistickoj narodnooslobodilackoj borbi u Jugoslaviji, Beograd, 1996. 300
Slavko Milosavleski,Istocna Evropa pomegu egalitarizmot i demokratijata,Skopje 1993. 300
Medjunarodni problemi-International problems No 2/1994, Casopis instituta za medjunarodnu politiku i privredu,Beograd, 1994. 250
Dr. Petar Djukic,Moc i nemoc ekonomske politike-Jugoslavija u vreme suspenzije sankcija, Atlantida RS Beograd, 1997. 300
Demokratija i socijalna pravda-VII Medjunarodna Skola Herceg Novi,16.-19.Januara 2001. god. ToD, 2001. 300
Rade Veljanovski,Alternativa postoji,Dosije Beograd, 1996. 250
Slobodan Samardzic-Prinudna zajednica i demokratija prilozi o krizi, slomu i upotrebi drzave, Institut za evropske studije,Akademia Nova,Beograd.1994. 250
Doba razuma-Fondacija za mir i resavanje kriza Borisa Vukobrata,BIGZ, 1994. 250
Grupa autora,Od izbornih ritual do slobodnih izbora,Institut drust. nauka Beograd,1991. 300
Zbornik Beogradske otvorene skole,studentski radovi generacija 2000/2001 Br. V sveska 1 i 2, Beograd 2002 godine. 400
Hate speech as freedom of speech,Helsinki commitee for human rights in Serbia HCHRS, Belgrade, 1995. 300
Report on Human Rights in Serbia for 1997, HCHRS,Belgrade ,January 1998. 300
Die Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte Februar 1997, Dusseldorf, 1997 250
Spotlight on Law enforcement abuses,Humanitarin law center,Belgrade 1997 250
Spotlight on human rights violations in times of armed conflict,Humanitarian law center, Belgrade, 1995. 250
Report on human rights in Serbia for 1998,HCHRS,Belgrade, 1999. 250
Human rights in Serbia 2000, HCHRS, Belgrade 2001. 250
In the name of humanity,HCHRS,Belgrade,November, 1996. 250
Radicalisation of the Serbian society,collections of documents,HCHRS,Belgrade,1997. 250
Amnesty campaign legislation cases,Yugoslav lawyers comittee for human rights, Samizdat,2000, 250 dinara.
Goati, Antonic, Mihailovic,Brankovic, Pantic, Lutovac, Slavujevic, Bacevic,Matic, Pajvancic, Challenges of Parliamentarism-The case of Serbia in the early nineties, Institute of Social Science.Belgrade 1995. 250
Uncaptive minds-Elections:Enter/Exit democracy,a man who will be free,appeasement again?Balkan Dominoes, Institute for Democracy in Eastern Europe, 1997. 250
Kara Weber,From Gdansk to military repression,London 1982. 250
Leo Tindermans,Unfinshed peace-Report of the International Commission on the Balkans, Aspen institute of Berlin, 1996. 300
Johano Strasser,Die Wende ist machbar,Realpolitik an den Grenzen des Wachstums, Munchen,1994. 200
Louis L. Snyder, ENCYCLOPEDIA OF NATIONALISM,New York, 1990. 1000
Milovan Djilas, NESVRSENO DRUSTVO ( i dalje od nove klase), 1990. 500
Radovan Samardzic, IDEJE ZA SRPSKU ISTORIJU,Jugoslavijapublik,1989. 600

Dopuna 08.12.2006.

Eugen Pusic,PROBLEMI UPRAVLJANJA,NAPRIJED-HRESTOMATIJA POLITICKE ZNANOSTI,1971. 500
Dr. Adolf Dragicevic,LEKSIKON POLITICKE EKONOMIJE, INFORMATOR ZAGREB,1965. 3500
RADNICKO I NACIONALNO OSLOBODILACKI POKRETI enciklopedijski prirucnik 2 toma, INSTITUT ZA IZUCAVANJE RADNICKOG POKRETA,1968. 4000
Stjepan Pulisevic,POLITICKE STRANKE KAO FAKTOR SUVREMENOG POLITICKOG SISTEMA,NAPRIJED-HRESTOMATIJA POLITICKE ZNANOSTI,1971. 600
Branislav Dj. Nusic,RETORIKA NAUKA O BESEDNISTU,Geca Kon 1938. 2000
Jean-Jacques Servan-Schhreiber,AMERICKI IZAZOV,EPOHA ZAGREB,1968. 750
Mihailo Djuric,HUMANIZAM KAO POLITICKI IDEAL,SKZ,1968. 500
G.G.Majorov,FORMIRANJE SREDNJEVEKOVNE FILOZOFIJE,GRAFOS BEOGRAD,1982.550
Vilhelm Vajtling,COVECANSTVO kakvo jeste i kakvo bi trebalo da bude,GRAFOS,1975. 500
Đani Vatimo,KRAJ MODERNE,BRATSTVO-JEDINSTVO NOVI SAD,1991. 550
Mihailo Djuric,FILOZOFIJA U DIJASPORI - Petronijeviceva NACELA METAFIZIKE, KNJIZEVNA ZAJEDNICA NOVOG SADA,1989. 400
Adol Dragicevic,SUTON SOCIJALIZMA Kraj masovnog drustva,AUGUST CESAREC,1990.500
Klaus Von Beyme,SUVREMENE POLITICKE TEORIJE,STVARNOST ZAGREB,1974. 500
Euge Weber,KRSCANSTVO PRIJE KRISTA,LIBER,1972. 500
Georg Lukacs,OGLEDI O REALIZMU,KULTURA 1947. 250
Harold Laski,SLOBODA U MODERNOJ DRZAVI,IDEJE RADNICKA STAMPA,1985. 500
Dr. Ivan Supek ,PRINCIP KAUZALNOSTI,KULTURA BEOGRAD,1960. 300
Dr.Dusan Nedeljkovic,PRAGMATIZAM I DIJALEKTIKA,KULTURA BEOGRAD,1960. 300
Ph.D. R. W. SELLARS,THE ESSENTIALS OF LOGIC,CAMBRIDGE USA,1925. 600
Harold H. Titus,ETHICS FOR TODAY,AMERICAN BOOK COMPANY,1947. 800
Andre Moroa,U TRAGANJU ZA MARSELOM PRUSTOM,MATICA SRPSKA,1957. 300

BELETRISTIKA
Ivan Klima-Ljeto Ljubavi,edicija Amor 1985-250
Denis Diderot-Redovnica,edicija Amor 1985-250
Evgenij Kumcic-Olga i Lina,edicija Amor 1985-250
Ervin Sinko-Roman jednog romana,Zora, 1955-150
N.Scedrin-Gubernijske slike,Prosveta, 1951 -150
Dobrica Cosic-Vreme smrti 1i2,Prosveta, 1972 -700
Trifun Djukic-Poezija vekova,Kultura Beograd, 1500
Zenon Kosidowski-Price Evandjelista,Biografika,1988 300
BIBLIOTEKA EROTIKON PROSVETA
Sizan Z de Moransi-Ilirin iliti pogibelji kojima neiskustvo vodi 250
Vilhemina Sreder-Devrijent-Secanja nemacke pevacice 250
Li Ju-Prostirka za telesnu molitvu 250
Hjubert Selbi-Poslednje skretanje za brooklin 250
E.T.A.Hofman-Sestra Monika,Erotikon,Prosveta 250
----------------------------------------------------
Ivan Ivanji-Guvernanta,Stubovi Kulture 2002 250
Terry Southern,Mason Hoffenberg-Candy,Otokar Kersovani 250
Aretino i Diderot-Tajne samostana,1971 250
L.N.Tolstoj-Ana Karenjina,Kultura 1966 350
Leonid N Grosman-Dostojevski,SKZ 1974 350
Branko Radicevic-Pesme,1953 150
Aleksandar Blok-Pesme,Nolit,1965 150
Radoje Domanovic-Satire,1953 200
B.Traven-Bela ruza,Svijetlost Sarajevo,1952 200
Longo-Dafnid i Hloja,Prosveta,1952 150
Alfons Dode-Zak,Novo pokolenje,1950 150
Oto Bihalji Merin-Misli i boje,prosveta 1950 200
A.P.Cehov-Drame,Prosveta,1949 200
Winston Churchil I Svetski rat, 2 toma,KOSMOS 1936 60 ev
Winston Churchil II Svetski rat,6 tomova,PROSVETA- 50 ev
Zorz Simenon-Macka,Pismo mome sudiji,Rad 150
B.Traven-Beraci pamuka,Svijetlost 1952 150
Jack London-Zlato,Glas rada 1951 150
S.V.Tempo-Borba za Balkan,Globus 600
Elisabeth Barker-Britanska politika na balkanu u II svjetskom ratu ,Globus Zagreb. 600
Isaac Deutscher-Staljin,politicka biografija,Globus 600
Bordel Muza-Antologija francuske erotske poezije u prepevu Danila Kisa,Prosveta 1985. 350
BIBLIOTEKA RAD REC I MISAO
H.Hajne-Pesme,Rec i misao 1964 150
A.P.Cehov-Stepa,Rec i misao 1961 150
S.Cvajg-Fantasticna noc,Rec i misao 1962 150
G.Keler-LJUDI IZ SEDVILE,rec i misao 150
J.London-Glas divljine,rec i misao 150
M.Servantes-Uzorne price,rec i misao 150
S.Luis-Covek koji je poznavao Kulidza,rec i m. 150
V.Bulatovic-Vib-Sta je pisac hteo da kaze,rec i m. 150
-------------------------------------------------
Aleksandar Vojinovic-Hotel Park,Kosmos,Beograd 1964 100
D.H.Lawrence,Ljubavnik Lady Chatterley-Otokar Kersovani 1958 200
Milos Crnjanski-PRICE O MUSKOM,BIGZ. 200
S Sremac-Zona Zamfirova,Prosveta 200
S Sremac-Pop Cira i pop Spira,M.Srpska,1948. 150
M.Mitchel-Prohujalo sa vihorom,Beograd,1946 300
H.Miller-Jarceva obratnica-O.kersovani,1967 300
Henry Miller RAKOVA OBRATNICA,Otokar Kersovani 1967. 500

Dr.A.F.Guttmacher-STO TREBA ZNATI O TRUDNOCI I PORODJAJU,Naprijed 1965. 250
Stevan Sremac-IZBOR IZ DELA,u izboru Jovana Deretica,Narodna Knjiga 1974. 200
Prota Mateja Nenadovic-IZBOR IZ DELA u izboru Predraga Protica,Narodna Knjiga 1974. 200
TEBI PISMA LJUBAVI antologija najlepsih ljubavnih pisama u istoriji.Komunist 1972. 400
Andre Žid-PASTORALNA SIMFONIJA,M. Srpska 250
Anatol France-PEČENJARNICA KRALJICE PEDAUQUE, Nakladni zavod Hrvatske,Zagreb 1947 300
Žan Rasin-BERENIKA MITRIDAT BRITANIK,Prosveta, Beograd 1962 400
Madame de Sevigne-IZABRANA PISMA,Prosveta1953. 200
Alain-Rene Lesage-ZGODE GILA BLASA SANTILLANSKOGA 1 i 2,Matica Hrvatska 1947.250
Džon Štajnbek-PLODOVI GNEVA,Slovo Ljubve 1977 400
A.Malraux-NEIZVJESNOST COVIJEKOVE AVANTURE I KNJIZEVNOST, Naprijed, Zagreb,1979 400
A.Marlo-COVEKOVA NESTALNOST I KNJIZEVNOST, Beograd,1988 350
A.Marlo-ISKUSENJE ZAPADA,Beograd,1987 350
A.Marlo-KRALJEVSKI PUT,Beograd,1987 350
A.Marlo-ALTENBURSKI ORASI,Beograd,1988 350
A.Marlo-OSVAJACI,Beograd,1987 350
А.Маrlo-UZE I MISEVI,Beograd,1987 350


A.S.Puskin-EVGENIJE ONJEGIN roman u stihovima, Tipografija Zagreb 1924. 500

Nikola Milicevic,ZLATNA KNJIGA SVJETSKE LJUBAVNE POEZIJE,Nakladni zavod MH,1975. 3200


Branimir Šćepanović,USTA PUNA ZEMLJE,Slovo Ljubve,1974. 150
Mirjana Stevanovic,NEGDE OKO JEDANAESTE (decije pesme),BIBLIOTEKA HRCAK,1991.150
Jasminka Petrovic, SEKS ZA POCETNIKE (knjiga za decu), KREATIVNI CENTAR, 2003.500
Micel Vilson, LJUDSKO TELO (decija enciklopedija), BIGZ,1969. 500
Vasko Popa,PESME, SKZ,1965. 250
P.P. Njegos,GORSKI VIJENAC,SKZ,1973. 500
Vilijem Sekspir,HAMLET DANSKI KRALJEVIC preveo Sima Pandurovic,SKZ,1924. 600
Aleksandar Hercen,PISMA O IZUCAVANJU PRIRODE,KULTURA,1951. 300
Simo Matavulj,BAKONJA FRA-BRNE ,RAD 1974. 300
Sofokle, ANTIGONA, JUGOISTOK,1944. 350
Reiner Maria Rilke,ZAPISI MALTEA LAURIDISA BRIGGE,MLADOST 1957. 250

Ivo Vojnovic,KNJIGA PRVA PJESME PRIPOVJETKE, KNJIGA DRUGA STARI GRIJESI lapadska prica, PSIHE, komedija, KNJIGA TRECA GOSPODJA SA SUNCOKRETOM IMPERATRIX,GECA KON,1939-41.KOMPLET OD 3 KNJIGE 1800

Predrag Palavestra,POSLERATNA SRPSKA KNJIZEVNOST 1945-1970,PROSVE.1972. 1000
Petar Dzadzic,KRITIKE I OGLEDI, SKZ, 1973. 500
Hajnrih Hajne, BIO JE DIVAN MESEC MAJ - IZABRANE LJUBAVNE PESME, VAJAT BEOGRAD, 1989. 500
Fjodor Dostojevski, PONIZENI I UVREDJENI - BEDNI LJUDI, RAD,1969. 350
Fjodor Dostojevski, NJETOCKA NJEZVANOVA, SELO STEPANCIKOVO, RAD,1969. 350
Simon de Bovoar, SNAGA STVARI, MLADOST SIRIUS, 1966. 600
Markiz de Sade, JUSTINE ILI NEDACE KREPOSTI, ZNANJE ZAGREB, 1971. 600
Irving Walace, POMAMNE ZENE, OTOKAR KERSOVANI ZLATNI PAUN,1975. 500
M.S.de Belleroche, BILANCA LJUBAVI, OTOKAR KERSOVANI ZLATNI PAUN,1971. 500
Giovanni Giacomo Casanova, CASANOVA I OPATICE IZ MURANA (Historie de ma vie), PROSVJETA, 1970. 500
Colette i Willy, CLAUDINE U PARIZU, GRAFICKI ZAVOD HRVATSKE,1979. 500
Huan Marse, DEVOJKA U ZLATNIM GACICAMA,BIGZ,1984. 350
Alfred Zari, MUZJACINA, PROSVETA EROTIKON, 1982. 250
Roko i Antonija, SVINJE S KRILIMA, PROSVETA EROTIKON, 1984. 250UMETNOST LINGVISTIKA RECNICI

Yugoslav ballet-Monografija o baletu na Engleskom 250
A.Belic-Oko naseg knjizevnog jezika,SKZ,1954 200
Flemish Painting-from van Eyck to Breughel 15 ev
Kratkii Sebrsko-horvatsko-russkii i russko-serbsko-horvatski Politehniceskii slovar,Kratki srpsko-hrvatsko-ruski i rusko-Srpskohrvatski tehnicki recnik,I.P.Sovjetskaja enciklopedija 600
Luis Cardoza y Aragon-OROZCO,Mexico Monografija 40 e
Brjallov-Russkie zivopisci XIX veka,monografija sa puno slikara 30 e
Diego Rivera,Monografija prepuna slika 40 e
Umetnicko blago Jugoslavije,Oto Bihalji Merin,stampa Jugoslavija,Beograd 1969 70 e
Frescos and Icons-Mediaeval art in Serbia and Macedonia Munich-Belgrade 1958. 1500 din
JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO-1900-1950 sa 100 reprodukcija u boji.Miodrag B. Protic. BIGZ, 5000
Evropske metropole-Vuk Karadzic,Beograd,1972 1200
EugenSchuhmacher-Nedotaknjene divjine,po sledeh retki zivali,Tiskarna Ljublj.1969 1200 Milivoje M. Basic-Iz stare Srpske knjizevnosti,Geca Kon 1931. 400
Jugoslovenska poezija,Izdanje saveza knjizevnikia Jugoslavije 1949 300
S.O.Sent-Bev-Knjizevni portreti,Kultura 1960 300
H.Heine-Iz kritike i publicistike,Kultura 1957 300
S.Turkoni-Neorealizam u Italijanskom filmu,Kultura 1961. 300
G.V Plehanov-Umetnost i knjizevnost I i II,Kultura 1949 obe knjige 600
Pol Lafarg-Knjizevne kritike,Kultura 1949 300
Sveta Lukic-Esteticka citanka,Nolit,1964 350
Boris Ziherl-Umetnost i idejnost,Kultura 1957 250
Rudi Supek-Umjetnost i psihologija,Matica Hrvatska 1958 300
Dr.Vojislav Vuckovic-Umetnost i umetnicko delo, 1962 300
Tomas Botkin-Slikarstvo i mi,Udruzenje studenata ALU 1962 200
Vera Vuckovacki Savic-Umetnost Indije,Prosveta 1959. 300
Bogdan Sesic-Esteticke studuje,Kosmos 1958 300
Jacob Burckhardt-Kultura renesanse u Italiji,Matica Hrvatska 1953 1500
Elie Faure POVIJEST UMJETNOSTI I,II,IV,V knjiga,Kultura i Naprijed Zagreb 1959. Anticka umjetnost Srednjevekovna umjetnost Moderna umjetnost Duh oblika 4 knjige 2200
Ernst Bloch O UMJETNOSTI izabrani tekstovi Skolska Knjiga Zagreb 1981 350
Ivan Focht TAJNA UMJETNOSTI,Zagreb 1976 350
Grupa Ruskih autora-ISTORIJA ENGLESKE KNJIZEVNOSTI, Naucna knjiga 1950 . 300
A new English Chinese dictionary 1000
A Chinese English dictionary 1000
Chevalier, A.Gheerbrant-RIJECNIK SIMBOLA, mitovi, sni, obicaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi.Nakladni Zavod Matice Hrvarske, Zagreb, 1983 3000
D.Kristal-Enciklopedijski recnik moderne lingvistike,Nolit 1985 2800
Svetislav Ristic-LEKSIKON mit i umetnost,Vuk Karadzic Beograd 1984 2500
Paul Ricoeur,Živa Metafora,Bibliotekateka,GHZ,1981 2500
Gillo Dorfles,OSCILACIJE UKUSA I MODERNE UMJETNOSTI,Mladost Zagreb,1963. 1700
DOSTOJEVSKI U SVETLU RUSKE KRITIKE,Slovo Ljubve,1985. 400
Zivojin Jeremic-DZEPNI FOTOGRAFSKI PRIRUCNIK, obrasci, tabele, recepti, uputstva, Tehnicka Knjiga 1976. 250
JUGOSLOVENSKI KNJIZEVNI LEKSIKON,Matica Srpska,1971. 1500
Arnold Hauzer,SOCIJALNA ISTORIJA UMETNOSTI I KNJIZEVNOSTI 2 toma,Kultura 1962 3500
NOVIJA JUGOSLAVENSKA POEZIJA - ANTOLOGIJA,1962. 1000
Branislav Dj. Nusic,RETORIKA NAUKA O BESEDNISTU,Geca Kon 1938. 2000

CATALOGUE DE REPRODUCTIONS OF PAINTINGS PRIOR TO 1860 TRILINGUE ( French,English,Spanish ), UNESCO PARIS, 1959. 1500
Gustave Courbet, SMALL CATALOGUE OF PAINTINGS, NEW YORK, 1956. 300
SKOLSKI UDZBENICI
Goegrafski Atlas Sveta za osnovnu skolu, Prosveta i Merkur SV, 2002 450
Markovic Dejan, NEKA UVEK BUDE PESMA Pocetna skola za violinu, Savez muzickih i baletskih pedagoga Srbije, 1992. 250
V.Miladinovic,D.Gacic, CITANKA za srpski jezik i knjizevnost za srednje specijalne skole, 2003. 400
Biljana Danilovic,Dragan Danilovic,POZNAVANJE DRUSTVA za 4. razred osn.skole,1993. 100 Biljana i Dragan Danilovic,POZNAVANJE PRIRODE za 4. razred osnovne skole ZUNS,1993.100 Milija i Mirjana Nikolic,SRPSKI JEZIK I KULTURA IZRAZAVANJA za 4. razred osnovne skole, ZUNS, 1993. 100
Lazar Rakic,ISTORIJA za 5. razred osnovne skole, ZUNS, 1997. 100 D.Andjevic,V.Micic,G.Neskovic, MATEMATIKA za 5. razred, ZUNS, 1997 100
Milija i Mirjana Nikolic,SRPSKI JEZIK I KULTURA IZRAZAVANJA za 5. razred,1997. 100 Pavle Ilic,CITANKA,za 5. razred,ZUNS, 1997. 100
Marija Potkonjak i Miodrag Milosevic,GEOGRAFIJA za 6. razred,1998. 100 J.Tomic,M.Raspopovic,B.Radivojevic, ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE SA LABORATORIJSKIM VEZBAMA za 6. razred, 1998. 100 D.Andjevic,V.Micic,G.Neskovic,ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE za 6 razred,1998. 100 D.Andjevic,V.Micic,G.Neskovic,MATEMATIKA za 6. razred, 1998. 100
Rade Mihaljcic, ISTORIJA za 6. razred, 1998. 100 M.Raspopovic,D.Ivanovic,J.Tomic,D.krpic,B.Nikic,FIZIKA za 6.razred,1998. 100 V.Dragutinovic,M.Rapajic,V.Maksimovic, RADNA SVESKA za 6.razred, 1998. 100 M.Nikolic,M.Nikolic, SRPSKI JEZIK I KULTURA IZRAZAVANJA za 6.razred,1997. 100 P.Ilic,M.Petrovic,Z.Babic, CITANKA za 6.razred, 1998. 100
N.Dimitrijevic,K.Radovanovic, READY FOR ENGLISH 3 za 7.razred,1998. 100 B.Radivojevic,M.raspopovic,J.Tomic, ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE sa labolatorijskim vezbama za 7.razred,1997. 100
M.Raspopovic,D.Ivanovic,J.Tomic,D.Krpic,B.Nikic, FIZIKA za 7.razred, 1997. 100
Milija Nikolic, SRPSKI JEZIK I KULTURA IZRAZAVANJA za 7.razred,1999. 100
Zivan Lukic, CITANKA za 7.razred,1997. 100
Vuk Aleksic, CITANKA za 8.razred,1997. 100
Dobrila Letic, SRPSKI JEZIK IKULTURA IZRAZAVANJA za 8.razred,1998. 100 M.Raspopovic,J.Tomic,B.Radivojevic, ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE SA LABORATORIJSKIM VEZBAMA ZA 8.RAZRED,1998. 100 M.Raspopovic,B.Nikic,D.Ivanovic,D.krpic,J.Tomic, FIZIKA za 8.razred, 1998. 100 LJ.Mandic,J.Korolija,D.Danilovic, ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJE SA LABORATORIJSKIM VEZBAMA za 8.razred, 1997. 100
D.Adnadjevic,D.Milic, ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE za 8.razred, 1998. 100 J.Ilic,M.Danilovic, RADNA SVESKA IZ GEOGRAFIJE za 8.razred, 1998. 100 D.Golubovic,DJ.Perisic,TEHNICKO OBRAZOVANJE za 8.razred, 1998. 100
Klub Mladih Matematicara ARHIMEDES, MATEMATIKA zbirka zadataka za 8.razred sa resenjima, 1998. 200
D.Adnadjevic,D.Milic, MATEMATIKA za 8.razred,1998. 100
K.Radovanovic,N.Dimitrijevic, SAY IT IN ENGLISH 4 za 8.razred,1995. 100
M.Ricl,R.Mihaljcic, ISTORIJSKA CITANKA za 1.razred srednjih skola, 1992. 100 LJ.Nikolic,B.Milic, CITANKA za 1.srednje skole, 1998. 100 E.Danilovic,M.Raspopovic,S.Bozin,FIZIKA za 1.razred gimnazije, 1992. 100 N.Gacesa,N.Bojovic,R.Spadijer i ostali, ISTORIJA za 1.razred gimnazije svih smerova,1997. 100 N.Gacesa,D.Zivkovic,LJ.Radovic,ISTORIJA za 3.razred gim.prir.mat.smera i 4.raz.gim.opsteg i drustv.jez.smera, 2001. 100
LJ.Nikolic,B.Milic, CITANKA sa knjizevnoteorijskim pojmovima za4.razred srednje skole,2001. 100 din


No comments: