Wednesday, September 24, 2008

MARKSIZAM U SVETU DOPUNA

CENA ZA JEDAN BROJ JE 200 din A ZA DVOBROJ 300 din.

1974
Broj 1 Januar 1974
Tema broja; Revolucija i kontrarevolucija u Cileu
Miroslav Pecujlic- Juris na nebo
Salvador Allende – Cileanski put u socijalizam
Hebri Lefebvre – reprodukcija odnosa proizvodnje
I sledeci autori Luis Corvalan, Yves Kerhuel, Alain Wallon, Alain Joxe, Kyle Steenland, Lelio Basso

Broj 3 Mart 1974
Tema broja: RADNICI , TEHNICKA INTELIGENCIJA I KLASNA BORBA
Za ovaj broj pisu: Valdimir Milic, Alfred Sohn-Rethel, Andre Gorz, Angelo Dina, Sergio Bologna, Francesco Ciafaloni, Antonie Casanova, Claude Durant.

Broj 9 Septembar 1974
Tema broja: KAPITAL I TRECI SVET
Za ovaj broj pisu:
Paul Baran – O POLITICKOJ EKONOMIJI ZAOSTALOSTI
Hans Magnus Enzensberger – KRITIKA POLITICKE EKONOMIJE
Rodolfo Stavenhagen, Andre Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Samir Amin, Roman Rosdolsky, Ludwig Bress.1975
Broj 2 Februar 1975
Tema broja RADNICKA SVEST
Za ovaj broj pisu: David Atlagic, Oscar Negt, Frank Deppe, Horst Kern, Michael Schumann, Paul Mattick, Sebastian Herkommer, Pier Carlo Padoan (Inflacija nakon Keynesa), Friedrich Tomberg (O drustvenoj sadrzini estetskih kategorija) i jos nekoliko drugih.

Broj 3 Mart 1975
Tema broja SREDNJA KLASA U KAPITALIZMU
Za ovaj broj pisu: Victor Fay, Martin Nicolaus,Nicos Poulantzas, Jindrich Zeleny, Ursula Koch,


1976

Broj 2-3 Februar – Mart 1976
Tema broja NERAZVIJENOST KAO FAKTOR ZAVISNOSTI TRECEG SVETA
Za ovaj broj pisu: Urs Muller-Plantenberg, Samir Amin, Andre Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Claude Meillassoux, Loris Gallico i jos gomila drugih


Broj 9 Septembar 1976
Tema broja: SAODLUCIVANJE I RADNICKA KONTROLA
Za ovaj broj pisu: Petre Georgijevski, Jean de Begny, Marcelino Camacho, Adriano Sofri, Frank Deppe, i gomila drugih


1977
Broj 6 Jun 1977
Tema Broja : INTERNACIONALIZACIJA KAPITALA I EEZ
Za ovaj broj pisu: Dusan Pirec, Frank Deppe, Albert Statz, Hanne Nusime, Werner Michel, Ulrich Wacker, Albert Engelhard, Detlev Strater, Gyorgy Lukacs (O ontologiji dxrustvenog bica) i gomila drugih

Broj 7 Jul 1977
Tema broja SOCIJALIZAM I LJUDSKA SREDINA
Za ovaj broj pisu: Colin Stoneman, Ken Coates ( Socijalizam i covekova sredina), Wolfgang Harich, W. H. Evans, Anatole Kopp, Sreten Vujovic, Henri Lefebvre, Leonid Kogan, Gyorgy Lukacs (O ontologiji dxrustvenog bica) i jos neki.


1978
Broj 1 Januar 1978
Tema broja POLITICKA EKONOMIJA I KLASNA BORBA
Za ovaj broj pisu: E. Balibar, A. D. Magaline, Marc Rakowski, Andre Gorz, i drugi.


Broj 7 Avgust 1978
Tema Broja MARKSISTICKA TEORIJA SOCIJALISTICKE REVOLUCIJE
Za ovaj broj pisu: Milos Nikolic, Eric J. Hobsbawn (Revolucija), Robin Blackburn, Sven Papcke, Nicola Badaloni, Urs Jaeggi, Ernst Mandel (Deset teza o drustveno-ekonomskojnzakonitosti prijelaznog drustva izmedju kapitalizma i socijalizma), Karl Korsch (Od nekoliko uvodnih rasprava do jedne meterijalisticke teorije krize), Oskar Negt (Teorija, empirizam i klasna borba: o problemu konstituisanja kod Karla Korscha), grupa autora ( Teorija revolucije G. Lukacsa) i jos neki


1979

Broj 3 Mart 1979
Tema broja KLASNA SVEST RADNICKE KLASE
Za ovaj broj pisu: Aleksandar todorovic, Szabo Andras Gyorgy, Frank Deppe, Christoph Kievenheim, Christel Hopf, Wulf Hopf, Herbert Marcuse (Protosocijalizam i kasni kapitalizam pokusaj revolucionarnoteoretske sinteze Bahrove postavke) i drugi1980

Broj 3-4 1980
Tema broja PARTICIPACIJA I IDEJE SAMOUPRAVLJANJA U KAPITALISTICKIM ZEMLJAMA1981
Broj 4 1981
Tema broja DRUSTVENI SMISAO SAVREMENE TEHNOLOGIJE
Za ovaj broj pisu: Blazenka Despot, Ramesh Mishra, Ivette Lucas, Herbert Marcuse (Neke drustvene implikacije moderne tehnologije), Herbert Axelrad, Francois Hincker, David Dickson, i jos dosta drugih.


Broj 5 1981
Tema Broja DRUSTVENE POSLEDICE SAVREMENE TEHNOLOGIJE
Za ovaj broj pisu: Andre Gorz, Fred Stewart, Claud Durand (Okovani rad),Dave Albury (Mikroprocesori - makroproblemi), Raphael Kaplinsky (Mikroelektronika i treci svet) i jos nekoliko drugih


1983
Broj 4-5 1983
Tema Broja NOVA DESNICA NEOKONZERVATIVIZAM, NEOLIBERALIZAM (I)
Za ovaj broj pisu:
J. Habermas – KONZERVATIVIZAM I KAPITALISTICKA KRIZA
J. Habermas – KRITIKA KULTURE KOD NEOKONZERVATIVACA U SAD I SR NEMACKOJ
Claus Offe – “NEMOGUCNOST VLADANJA” ILI RENESANSA KONZERVATIVNIH TEORIJA
Chantal Mouffe – DEMOKRATIJA I NOVA DESNICA
Stuart Hall – ZAOKRET UDESNO
Sven-Eric Liedman – NEOLIBERALIZAM I NEOKONZERVATIVIZAM
Elmar Altvater – NIMALO DISKRETNI SARM NEOLIBERALISTICKE KONTRAREVOLUCIJE
Hans Kastendiek – NEOKORPORATIVIZAM
i jos nekoliko


Broj 6-7 1983
Tema Broja NOVA DESNICA NEOKONZERVATIVIZAM, NEOLIBERALIZAM (II)
Za ovaj broj pisu:
Peter Steinfels – NEOKONZERVATIVCI
Allen Hunter – IZA KULISA IDEOLOGIJE I ORGANIZACIJE NOVE DESNICE
Alan Wolfe – SOCIOLOGIJA, LIBERALIZAM I RADIKALNA DESNICA
Mike Davis – PUT NOVE DESNICE KA VLASTI
Jim Campen – EKONOMSKA KRIZA I KONZERVATIVNA EKONOMSKA POLITIKA1984
Broj 4 1984
Tema broja KRITIKA POLITICKE EKONOMIJE I TEORIJA DRZAVE
Za ovaj broj pisu:
Elmar Altvater – O NEKIM PROBLEMIMA DRZAVNOG INTERVENCIONIZMA
Heide Gerstenberger – KLASNI ANTAGONIZAM, KONKURENCIJA I FUNKCIJA DRZAVE
Bernhard Blanke – OBLICI I PROMENE OBLIKA POLITICKOG SISTEMA U GRADJANSKOM DRUSTVU
J. Habermas – DRZAVNA PRIVREDNA POLITIKA KAO PROCES PRILAGODJAVANJA POLITIKE KAPITALISTICKOJ EKONOMIJI
i jos nekoliko tekstova

Broj 5-6 1984
Tema broja SAVREMENA EKONOMSKA KRIZA
Za ovaj broj pisu: Elmar Altvater, Thomas Weisskopf, Armando Cordova, Luciano G. Coutinho, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Alexander Schubert, Augusto Graziani, Paul Boccara i jos dosta drugih


Broj 10-11 1984
Tema broja RADNICKA KLASA U KAPITALISTICKIM ZEMLJAMA

1985

Broj 12 1985
Tema broja NOVE TEHNOLOGIJE I SINDIKALNI POKRET


1986

Broj 1-2 1986
Tema broja MARKSIZAM U SADBroj 6-7 1986
Tema broja IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA


Broj 8-9 1986
Tema broja SVETSKI KAPITALISTICKI SISTEM
Za ovaj broj pisu: Immanuel Wallerstein, Paul M. Sweezy, Fernand Braudel, Terence Hopkins, Hamza Alavi, Diana Wong, i jos nekoliko drugih.
1988

Broj 1 1988
Tema broja VLADAJUCA KLASA
Za ovaj broj pisu: John Hoffman, Goran Therborn, Maurice Zeitlin, Eric Hobsbawm i drugi


No comments: